Program

Çalıştay Programı

28 Mayıs 2021 Cuma - (Eğitim Programı)
29 Mayıs 2021 Cumartesi - (Yuvarlak Masalar)
 • Açılış Konuşması
  Dr. Deniz Öztürk (İzmir Bakırçay Üniversitesi, İşletme Bölümü)
  Dr. Oğuzhan Öztürk (İzmir Bakırçay Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü)
   
   
  09:00 - 09:15
 • Türkiye’de Nitel Araştırmanın Gelişimi ve Görünümü
  Prof. Dr. Recai Coşkun (İzmir Bakırçay Üniversitesi, İşletme Bölümü)
   
   
  09:15 - 10:45
 • Eğitim: Nitel Örnek Olay Çalışması
  Prof. Dr. Mine Karataş Özkan (University of Southampton)
   
   
  11:00 - 12:30
 • Nitel Örnek Olay Araştırmalarının Makaleye Dönüştürülmesi: Yayınlanmış Çalışma Örnekleri
  Prof. Dr. Şükrü Özen (İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Bölümü)
   
   
  13:30 - 15:00
 • Nitel Örnek Olay Araştırmalarının Makaleye Dönüştürülmesi: Yayınlanmış Çalışma Örnekleri
  Prof. Dr. Fatma Umut Beşpınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
  Doç. Dr. Çağatay Topal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)
   
   
  15:15 - 16:45
 • Söyleşi: Nitel Araştırma Deneyimi ve Hikâyelerinin Paylaşılması
  Doç. Dr. Akansel Yalçınkaya (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü)
  Dr. Esra Dil (Sakarya üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü)
   
   
  17:00 - 18:00
 • Yuvarlak Masa(lar): 1. Oturum

  1- Pandemi Sürecinde Doktor Olmak: Enfekte Olmuş Aile Hekimlerinin Çalışma Hayatları Üzerine Nitel Bir Araştırma- Ömür Kılınçarslan, İbrahim Efe Efeoğlu
  2- Kurumsal Mantık Değişimi Üzerine Nitel bir Araştırma- Zeynep Baysal
  3- Tüketim Toplumunda Freeganizm ve Freeganlar- Kadir Deligöz, Furkan Taşçı
   
   
  09:30 - 11:15
 • Yuvarlak Masa(lar): 2. Oturum

  1. Avrupa Birliği Hibe Projelerinin Sosyal Sermaye Oluşumuna Etkileri: “Gelecek Eğitimde, Eğitim Konak’ta” Proje Örneği- Harika Varol Aysa
  2. İş yerinde Etik Olmayan Davranışları Destekleyen Kurumların Oluşturulması ve Sürdürülmesi: “Work and Travel” Öğrencileri ve ABD’de Bir Eğlence Parkı- Emre Bilgiç
  3. Örgütsel Çekiciliğe İlişkin Nitel Bir Çalışma- Özkan Zanco, Meral Bektaş
  4. Salgın Döneminde Ayakta Kalan Restoran İşletmeleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Ankara Örneği- Devrim Gümüşsoy, Ünsal Sığrı
   
   
  11:30 - 13:15
 • Öğle Arası

   
   
  13:15 - 14:15
 • Genel Değerlendirme Oturumu

  Mentorların ve diğer katılımcıların çalıştayda sunulan bildiriler üzerinden nitel yönteme dair öneriler sunması
   
   
  14:15 - 16:15
 • Kapanış

   
   
  16:15 - 16:30

Abone Ol

E-posta listesine kaydolarak
çalıştay hakkında bilgilendirmelere dahil olun.