Genişletilmiş Özet Yazım Kuralları

Open Conf Sistemine Bildiri Nasıl Yüklenir?

En geç 16 Nisan 2021 tarihine kadar “Online Bildiri Yükleme Sistemi” üzerinden yüklenecek genişletilmiş bildiri özetlerinin, a) araştırma sorusu, b) araştırmanın amacı ve arka planı, c) veri kaynakları, d) veri toplama ve analiz yöntemi ve e) araştırma tamamlandıysa temel bulguları ile ilgili bilgiler içermesi gerekmektedir. Gönderilecek dosya, bildiri başlığı, yazarın adı-soyadı, çalıştığı kurumu, adresi, e-posta adresini içeren kapak sayfasıyla birlikte, genişletilmiş bildiri özeti, bunun devamında çalıştaydan yöntemsel olarak almak istediği katkının açıkça belirtildiği kısa bir açıklama ve kaynakça olmak üzere dört bölümden oluşmalıdır. Genişletilmiş bildiri özetlerin en fazla 3000 kelime olması beklenmektedir. Genişletilmiş özetlere bildiri sahibinin nitel yöntemin hangi yönüne dair geri bildirim ve katkı almak istediklerini belirtmeleri, çalıştay oturumlarında tartışmaları yönlendirmesi açısından önemlidir.
Bildiri metinleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir, ancak sunum ve tartışmalar Türkçe yapılacaktır. Genişletilmiş bildiri özetlerinin yazım, metin içi alıntı ve kaynakça düzeninde American Psychological Association (APA) 7. Sürümü benimsenmelidir. Değerlendirme sonuçları, 03.05.2021 tarihinde bildiri sahiplerine iletilecek olan e-posta aracılığıyla duyurulacaktır.

Abone Ol

E-posta listesine kaydolarak
çalıştay hakkında bilgilendirmelere dahil olun.